Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Complaint & Feedback

Terima kasih kerana melayari lawan web rasmi Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak. Borang Permohonan Akses Maklumat dan Data ini adalah sebagai saluran kepada orang awam untuk memohon data dan maklumat yang tidak terdapat pada Laman Web kami.
PENAFIAN:
Perkongsian atau pendedahan data dan maklumat adalah masih di bawah budi bicara agensi.

 
*Wajib

*   Saya maklum dan bersetuju
 

*

Get a new code

Quick Link