Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

FAQ

[+] 1. Sekiranya pertanyaan anda tidak terjawab atau tidak didapati pada Laman Web ini, Apakah tindakan yang boleh dibuat?

[+] 1. Bilakah cek akan dikemukakan ke bank?
[+] 2. Kenapa terdapat pembayaran tidak dapat dikredit terus ke akaun bank penerima walaupun cek telah dikeluarkan dan dihantar ke bank dalam masa 5 hari bek
[+] 3. Bagaimanakah caranya untuk mengetahui sama ada pembayaran telah dibuat oleh PB atau sebaliknya?
[+] 4. Bolehkah pembayaran dibayar ke atas nama individu sekiranya syarikat yang digunakan tidak mempunyai akaun bank?
[+] 5. Saya ingin memohon pemulangan deposit tetapi resit asal hilang. Bolehkah saya menggunakan salinan resit untuk tujuan tersebut?
[+] 6. Bolehkah PB menyemak sama ada bil air bulan lepas telah dibayar atau tidak?
[+] 7. Adakah perkhidmatan yang disediakan dikaunter pembayaran?
[+] 8. Bilakah masa operasi kaunter pembayaran bil?

[+] 1. Adakah Jabatan Perbendaharaan Negeri bertanggungjawab ke atas segala urusan pembayaran pencen kakitangan kerajaan Negeri?
[+] 2. Apakah dokumen yang diperlukan semasa menuntut bayaran GEPF, TPF dan LAEPF?
[+] 3. Adakah pihak JPNS bertanggungjawab ke atas pembayaran/pengeluaran daripada Government Employee Provident Fund (GEPF), Teachers Provident Fund (TPF)?
[+] 4. Berapa lama tempoh pegawai yang telah berpencen menunggu pembayaran pencen jika kesemua dokumen tamat perkhidmatan dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan

[+] 1. [Contoh situasi :- Bagi perlantikan baru pada bulan Ogos]
[+] 2. Kes Potongan Angkasa
[+] 3. Adakah JPNS bertanggungjawab jika terdapat kakitangan awam menyalahgunakan penyata gaji dengan menukar jumlah gaji yang diterimanya?
[+] 4. Jika pegawai tidak mendapat penyata gaji bulan semasa dari Jabatan Perbendaharaan Negeri, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau?
[+] 5. Berapa lama tempoh bagi pegawai lantaikan baru menunggu pembayaran gaji pertamanya?

[+] 1. Bagaimanakah caranya untuk mengetahui sama ada pembayaran telah dibuat?
[+] 2. Adakah tuntutan kilometeran turut berubah mengikut perubahan harga penjualan minyak petrol semasa?
[+] 3. Bagaimanakah sekiranya cek yang diterima oleh orang awam hilang dibawah jagaan penerima itu sendiri dan adakah orang awam tersebut berhak menuntut cek

[+] 1. Bagaimana untuk memohon sebarang kekosongan jawatan di Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak?
[+] 2. Bolehkah saya menjalani latihan industri (praktikal) di jabatan tuan?

[+] 1. Bagaimanakah prosedur memohon untuk pengecualian duti hiburan?
[+] 2. Apakah seksyen-seksyen dibawah Akta Duti Hiburan 1953 yang melayakkan penganjur untuk memohon pengecualian duti hiburan?
[+] 3. Dimanakah duti hiburan boleh dibayar?
[+] 4. Berapakah kadar duti hiburan yang perlu dibayar?
[+] 5. Di bawah Akta Duti Hiburan 1953, apakah tafsiran hiburan yang dikenakan duti?
[+] 6. Bila dan apakah objektif pemeriksaan ke atas akaun pembayar Cukai Jualan Negeri?
[+] 7. Apakah tindakan yang boleh diambil ke atas pembayar cukai yang membuat taksiran palsu atau kesilapan dalam penyediaan retan Form 3 Cukai Jualan Negeri
[+] 8. Apakah kewajiban pembayar cukai jualan negeri menghantar Retan Form 3?
[+] 9. Bilakah Retan Form 3 Cukai Jualan Negeri dihantar?
[+] 10. Bagaimanakah proses penyediaan Retan Form 3 Cukai Jualan Negeri dilakukan dan dokumen yang perlu dikepilkan?
[+] 11. Bagaimanakah proses pendaftaran sebagai Pembayar Cukai Jualan Negeri dilakukan?
[+] 12. Siapakah yang perlu berdaftar sebagai Pembayar Cukai Jualan Negeri?
[+] 13. Berapakah kadar cukai jualan negeri?
[+] 14. Apakah produk-produk yang dikenakan Cukai Jualan Negeri?

[+] 1. Apakah yang dimaksudkan dengan luar aturan?
[+] 2. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeriksaan inspektorat?
[+] 3. Adakah Inspektor Perbendaharaan (IP) mempunyai kod etika?
[+] 4. Apakah peranan Inspektor Perbendaharaan (IP) ?
 

Quick Link