Sarawak ID|Register
Polls
Announcements
Peta Laman
 
Maklum balas/Komen
Peta Laman
Bantuan/"Support Link"
Laman Utama
Info Kami
 
Perutusan Akauntan Negeri
Info Kami ('About Us')
Visi
Misi
Objektif
Piagam Pelanggan
Moto Jabatan
Sejarah Logo Jabatan
Polisi
Dasar Kualiti
Objektif Kualiti
Nilai Bersama
Dasar Cemerlang
Buletin Jabatan-ARCA
Profil Korporat
 
Carta Organisasi
Peranan Dan Fungsi Akauntan Negeri
Foto Mantan Akauntan Negeri
Sudut Kualiti
 
Sturktur Pengurusan Kualiti Jabatan
Model Kualiti
Terma ESS
Terma 5S
Terma ICC
Terma QIT
Perkhidmatan
 
Fungsi Bahagian dan Seksyen Jabatan
Penerangan/Info Perkhidmatan Mobil Dan SMS
Penerangan/Info Perkhidmatan Dalam Talian
Proses Kerja
 
Penerimaan Baucar Bayaran & Lojmen Cek ke Bank
Proses Bayaran di Kaunter Terimaan
Mengeluar Lesen Perdagangan
Paybills Malaysia
Senarai Pengecualian Cukai Pendapatan
Program Rakan Perbendaharaan (RP)
 
Objektif RP
Latar Belakang RP
Ringkasan Aktiviti RP
Jawatankuasa Induk RP
Waktu Kaunter Perbendaharaan Bahagian
Direktori
 
Direktori Staf
Info Pegawai Atasan
Info Peg. Sokongan1 (Ibu Pejabat)
Info Peg. Sokongan1 (Bahagian)
Hubungi Kami
Pusat Media
 
Lagu Rasmi Jabatan
Penerbitan
Galeri Video
Galeri Foto
Galeri Audio
Keratan Artikel/Majalah
Arkib Polisi & Perundangan
e-Penyertaan
 
Topik e-Penyertaan
Terma & Syarat e-Penyertaan
Statistik/Pencapaian
 
Statistik Piagam Pelangan
Pencapaian
Perkhidmatan Dalam Talian (Statistik)
Penjawat Awam Sahaja
 
Jadual Gaji 2021
Muat Turun Borang
Arahan Perbendaharaan
Intranet Agensi Kerajaan
Aplikasi Kerajaan Sarawak
Survei Pelanggan
Soalan Lazim/FAQ
Aktiviti/Pengumuman
Pautan
 
Pautan Perbendaharaan
Pautan Pengguna
Pautan Lain
Pengguna
 
KPDNKK
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia
1Pengguna
FOMCA
Halal Malaysia
Hebahan/Broadcast
 
Tender/Sebuharga
Kekosongan Jawatan
Pengumuman
Akses Data
 
Data Terbuka
Sarawak Data
Data Terbuka Kerajaan Negeri Sarawak (MAMPU)
Borang Permohonan Akses Data
Aduan & Maklum Balas
Peta Laman
Terma & Syarat
Polisi Privasi
Polisi Keselamatan
 

Quick Link