Sarawak ID|Register
Polls
Announcements
Peta Laman
 
Maklum balas/Komen
Peta Laman
Bantuan/"Support Link"
LAMAN UTAMA
INFO KAMI
 
Perutusan Akauntan Negeri
Info Kami ('About Us')
Visi
Misi
Objektif
Piagam Pelanggan
Moto Jabatan
Logo Jabatan
Polisi
Dasar Kualiti
Objektif Kualiti
Nilai Bersama
Dasar Cemerlang
Buletin Jabatan-ARCA
PROFIL KORPORAT
 
Carta Organisasi
Peranan Dan Fungsi Akauntan Negeri
Mantan Akauntan Negeri
Sudut Kualiti
 
Sturktur Pengurusan Kualiti Jabatan
Model Kualiti
Terma ESS
Terma 5S
Terma ICC
Terma QIT
PERKHIDMATAN
 
Fungsi Bahagian dan Seksyen Jabatan
Penerangan/Info Perkhidmatan Mobil Dan SMS
Penerangan/Info Perkhidmatan Dalam Talian
Proses Kerja
 
Penerimaan Baucar Bayaran & Lojmen Cek ke Bank
Proses Bayaran di Kaunter Terimaan
Mengeluar Lesen Perdagangan
Paybills Malaysia
Senarai Pengecualian Cukai Pendapatan
Program Rakan Perbendaharaan (RP)
 
Objektif RP
Latar Belakang RP
Ringkasan Aktiviti RP
Jawatankuasa Induk RP
Waktu Kaunter Perbendaharaan Bahagian
DIREKTORI
 
Direktori Staf
Info Pegawai Atasan
HUBUNGI KAMI
AKRUAN
 
MPSAS
SAAP
 
SAAP(Pengenalan)
SAAP(Perbezaan)
SAAP(Kelebihan)
SAAP MPSAS
Accrual Accounting Manual Structure
SAAP Change Management
 
SAAP Government Structure
Change Management Strategy
TOR Accrual Focal Person
SAAP Training Plan
SAAP Training Decks
 
Introduction to MPSAS
Lease Accounting
MPSAS 1
MPSAS 5
MPSAS 12
MPSAS 13
MPSAS 16
MPSAS 17
MPSAS 21
MPSAS 27
MPSAS 31
MPSAS 33
MEDIA
 
Lagu Rasmi Jabatan
Penerbitan
Galeri Video
Galeri Foto
Galeri Audio
Keratan Artikel/Majalah
ARKIB POLISI & PERUNDANGAN
e-PENYERTAAN
 
Topik e-Penyertaan
Terma & Syarat e-Penyertaan
STATISTIK
 
Statistik Piagam Pelangan
Pencapaian
Perkhidmatan Dalam Talian (Statistik)
PENJAWAT AWAM SAHAJA
 
Jadual Gaji 2022
Muat Turun Borang
Arahan Perbendaharaan
Intranet Agensi Kerajaan
Aplikasi Kerajaan Sarawak
SURVEI PELANGGAN
SOALAN LAZIM/FAQ
AKTIVITI
PAUTAN
 
Pautan Perbendaharaan
Pautan Pengguna
Pautan Lain
HEBAHAN/BROADCAST
 
Tender/Sebuharga
Kekosongan Jawatan
Pengumuman
AKSES DATA
 
Data Terbuka
Sarawak Data
Data Terbuka Kerajaan Negeri Sarawak (MAMPU)
Borang Permohonan Akses Data
PEKELILING
ADUAN & MAKLUM BALAS
PETA LAMAN
TERMA & SYARAT
POLISI PRIVASI
POLISI KESELAMATAN
 

Quick Link