Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

Statistik Tahun :  2012 l 2013 l 2014

STATISTIK PIAGAM PELANGGAN 2015 (BARU)

 

Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac 
Apr 
Mei 
Jun 
Jul 
Ogo 
Sep 
Okt 
Nov 
Dis 
1. Mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Kepada Pengarah Audit Negeri sebelum 31 Mac setiap tahun. N/A N/A 100%
(dikemuka pada 18.2.2015)
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
2. Mengemukakan Penyata Akaun Bulanan kepada Pegawai Pengawal sebelum 10hb Bulan Berikutnya. *
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
3. Mengemukakan Cek atau Arahan Pindahan Dana ke bank dalam masa empat (4) hari bekerja selepas menerima baucar bayaran. 100%
100% 100% 100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
4. Mengeluarkan resit rasmi pada masa urusan dibuat. 100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
5. Membuat bayaran gaji bulanan seperti jadual yang diluluskan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100% 100%
6. Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Inspektorat kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas 'Exit Conference' 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100% 100%

Nota:

* Jabatan dalam proses penutupan akaun tahun 2014.

 

 

STATISTIK PIAGAM PELANGGAN 2015 (LAMA)


Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac 
Apr 
Mei 
Jun 
Jul 
Ogo 
Sep 
Okt 
Nov 
Dis 
1. Mengemukakan Penyata Akaun Bulanan kepada Pegawai Pengawal sebelum 15hb bulan berikutnya *
100% 100%
100%
100%
100% 100%
N/A
N/A N/A N/A N/A
2. Membuat pembayaran gaji bulanan pada hari Gaji 100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
N/A N/A N/A N/A N/A
3. Mengeluar lesen perdagangan pada hari yang sama permohonan diterima 100%
100% 100% 100%
100%
100% 100%
N/A N/A N/A N/A N/A
4. Mengemukakan cek ke Bank dalam masa lima (5) hari bekerja selepas menerima baucar bayaran 100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
N/A N/A N/A N/A N/A
5. Mengemukakan Akaun Awam kepada Pengarah Audit Negeri sebelum 31 Mei setiap tahun NA NA NA NA 100%
(dikemuka pada 18.2.2015)
NA NA NA NA NA NA NA

Nota:

* Jabatan dalam proses penutupan akaun tahun 2014.