Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Tuntutan Pembayaran Cek TerbatalTuntutan Pembayaran Cek Terbatal

Pelanggan yang hendak membuat tuntutan semula cek terbatal atau ingin memperbaharui cek yang telah luput boleh menghubungi Pejabat Perbendaharaan Bahagian di bahagian masing-masing di seluruh Sarawak. Sila klik butiran alamat untuk maklumat Perbendaharaan Bahagian.

Ambil langkah berikut:

  1. Pelanggan perlu memgemukakan Borang Pembayaran Semula Cek Terbatal. Sila klik BORANG.
  2. Lengkapkan dokumen yang sewajarnya.
  3. Sekiranya ada butiran akaun, pastikan dokumen salinan bank akaun dikepilkan dan disahkan.
  4. kemukakan Borang Pembayaran Semula Cek Terbatal kepada Jabatan yang terlibat untuk tujuan serahan kepada Perbendaharaan Bahagian berkenaan.
  5. Untuk semakan bayaran, sila hubungi Pejabat Perbendaharaan Bahagian yang mengeluarkan cek.