Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Tip Semakan BayaranTip Semakan Bayaran

Pelanggan yang ingin membuat semakan sama ada pembayaran telah dilaksanakan di Pejabat Perbendaharaan Bahagian perlu memberikan maklumat berikut:

  1. Sila maklumkan nombor baucar bayaran terlibat. (Pelanggan adalah dikehendaki untuk menghubungi Jabatan yang memproses baucar bayaran bagi mendapatkan nombor baucar bayaran. Kegagalan memberikan nombor baucar bayaran boleh menyebabkan maklumat lambat untuk dimaklumkan kepada pelanggan)
  2. Berikan butiran nama seperti yang dicatatkan dalam baucar bayaran.

Sila hubungi pegawai Perbendaharaan Bahagian masing-masing bagi mendapatkan khidmat semakan pembayaran sama ada pembayaran telah dibuat. Pembayaran adalah sama ada melalui cek ataupun "Electronic Fund Transfer" (EFT).