Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Pembatalan Cek BerpalangPembatalan Cek Berpalang

Orang Awam yang hendak membatalan cek berpalang, boleh berbuat demikian dengan hadir sendiri ke Pejabat Perbendaharaan Bahagian masing-masing. Individu yang ingin membuka cek berpalang perlu ambil tindakan berikut:

  1. mengisikan Borang JAMINAN GANTIRUGI BAGI PEMBATALAN CEK BERPALANG (sila klik untuk dapatkan salinan borang) dengan lengkap
  2. pastikan borang ditandatangan oleh pemohon dan saksi.
  3. Bawa cek yang hendak dibatalkan palang.
  4. Bawa Kad Pengenalan asal.