Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Statistik Tahun :  2012 l 2013 l 2014  l 2015 2016 l 2017 l 2018 l 2019  l 2020


 

Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac  
Apr  
Mei  
Jun  
Jul  
Ogo  
Sep  
Okt  
Nov  
Dis  
1. Mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Kepada Pengarah Audit Negeri sebelum 31 Mac setiap tahun. **T/B T/B 100%
(22.1.2021)
T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B
2. Mengemukakan Penyata Akaun Bulanan kepada Pegawai Pengawal sebelum 10hb Bulan Berikutnya. *
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
3. Mengemukakan Cek atau Arahan Pindahan Dana ke bank dalam masa empat (4) hari bekerja selepas menerima baucar bayaran. 100%
99.9%
99.9%
100%
100%
99.9%
99.74%
100%
100%
100%
100% 100%
4. Mengeluarkan resit rasmi pada masa urusan dibuat. 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5. Membuat bayaran gaji bulanan seperti jadual yang diluluskan 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
6. Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Inspektorat kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas 'Exit Conference' TP***
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100% 100% 100%

Nota:

* Jabatan dalam proses penutupan akaun tahun 2020.

** T/B bermaksud tidak berkenaan kerana data hanya sekali sahaja setahun berdasarkan tarikh pada piagam pelanggan.

*** TP bermaksud tiada pemeriksaan dijalankan pada bulan berkenaan.

# Tiada Pemeriksaan Perbendaharaan dijalankan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 

 

Quick Link