Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

PolisiPolisi

POLISI

 

Mengurus fungsi Perbendaharaan Negeri dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kehendak pelanggan