Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Dasar Kualiti

DASAR KUALITI

 

Kami komited menyediakan perkhidmatan Perakaunan dan Kewangan yang berkualiti berdasarkan arahan, prosedur dan garis panduan kerajaan yang diterimapakai pada masa kini dan akan sentiasa mematuhi keperluan sistem pengurusan kualiti dan peningkatan sistem pengurusan kualiti secara berterusan

Quick Link