Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Dasar KualitiDasar Kualiti

DASAR KUALITI

 

Kami komited menyediakan perkhidmatan Perakaunan dan Kewangan yang berkualiti berdasarkan arahan, prosedur dan garis panduan kerajaan yang diterimapakai pada masa kini dan akan sentiasa mematuhi keperluan sistem pengurusan kualiti dan peningkatan sistem pengurusan kualiti secara berterusan