Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Dasar Cemerlang

DASAR CEMERLANG

 

Dasar Cemerlang adalah panduan serta amalan yang perlu difahami, dipatuhi dan menjadi rujukan setiap staf perbendaharaan. Pematuhan pada dasar ini dapat memastikan VISI, MISI dan OBJEKTIF jabatan dapat dicapai dengan cemerlang.

 

Dasar Cemerlang ini disediakan dengan tujuan untuk menjadi garis panduan untuk mencapai kecemerlangan yang merangkumi lima aspek utama sesuatu organisasi iaitu:

1. Pegawai (People)

2. Praktis (Practice)

3. Proses (Process)

4. Prestasi (Performance)

5. Produk (Product)

Ianya berasaskan kepada pencapaian kecemerlangan di dalam setiap sesuatu tindakan, tingkah laku dan minda setiap staf perbendaharaan.

Quick Link