Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

OBJEKTIF Rakan PerbendaharaanOBJEKTIF Rakan Perbendaharaan

Untuk memberi bimbingan dan nasihat bagi membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam meningkatkan lagi tahap akauntabiliti pengurusan kewangan masing-masing terutamanya berhubung dengan penyelenggaraan rekod perakaunan.