Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

ARCA

BULETIN JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK


ARCA merupakan buletin JPNS yang memaparkan maklumat terkini kepada pihak luaran berkenaan perkembangan yang berlaku di dalam JPNS, selain sebagai wadah untuk warga JPNS menghasilkan karya dan tulisan sama ada kreatif mahupun bukan kreatif.

ARCA diterbitkan dua kali setahun yakni bagi tempoh Januari- Jun dan Julai- Disember. ARCA dihidangkan kepada pembacanya dalam format yang mudah dibaca, berbentuk kontemporari, sesuai dengan peredaran masa, ringkas dan padat.

ARCA diedarkan di semua Jabatan Kerajaan Negeri dan Pusat, Badan Berkanun Negeri dan Pusat serta Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Sarawak ini, secara PERCUMA.


Nota : Arca Edisi Tahun 2018 belum dikeluarkan

Sila Klik untuk ARCA Edisi Tahun 2017

Sila Klik untuk ARCA Edisi Tahun 2016

Sila Klik untuk ARCA Edisi Tahun 2015

Sila Klik untuk ARCA Edisi Tahun 2014

Sila Klik untuk ACRA Edisi Tahun 2013

Sila Klik untuk ARCA Edisi Tahun 2012


Sampel Majalah ARCA:

contoh gambar buletin arca

Quick Link