Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

e-Penyertaan

Orang awam adalah dipelawa untuk turut serta dalam e-Penyertaan demi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan Jabatan Perbendaharan Negeri. Maklum balas yang diterima akan dipanjangkan kepada pihak Pengurusan dalam memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan dalam menyokong wawasan Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak.


Bil
BUTIRAN  e-PENYERTAAN
TEMPOH PENYERTAAN
STATUS
6 APPLIKASI PERKHIDMATAN YANG PERLU SECARA ATAS TALIAN (ONLINE)

Maklum balas orang ramai diperlukan untuk mendapatkan pandangan berhubung perkhidmatan yang anda mahukan dibuat secara atas talian apabilan  berurusan dengan Jabatan kami. Sila klik ruang UNDIAN pada laman web kami dan anda boleh melihat keputusan maklum balas orang ramai berkenaan.


MAKLUM BALAS ORANG AWAM:

Klik untuk status maklum balas terkini


Mula:
15.11.2019

Tamat 31.12.2020
BUKA
5 KAEDAH PEMBAYARAN SECARA PERBANKAN INTERNET, KIOSK, KAUNTER

Pihak kami ingin mendapatkan maklum balas berhubung perkhidmatan yang perlu ditambahbaik dalam meningkatkan kecekapan kutipan wang dan perkhidmatan kepada rakyat dan orang awam. Anda boleh memilih perkhidmatan yang disukai atau diperlukan bagi urusan pembayaran kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Iaitu sama ada pembayaran melalui perbankan internet, kiosk, Sarawak Pay/ 'e-wallet' atau pembayaran di kaunter. Justeru itu orang awam adalah dipelawa untuk turut serta dalam survei ini dengan memilih perkhidmatan dalam ruangan UNDIAN (sila klik).

MAKLUM BALAS ORANG AWAM:

Klik untuk status maklum balas terkini

Mula:
30.7.2018


Tamat:
31.8.2019
TUTUP
4 KAEDAH SALURAN PENGHANTARAN NASIHAT BAYARAN MELALUI PORTAL

lanjutan kepada survei saluran pemakluman nasihat bayaran kepada penerima melalui e-mel. Agensi kami bercadang untuk memanjangkan perkhidmatan pemakluman nasihat bayaran melalui PORTAL bagi memudahkan orang awam boleh menyemak status bayaran dari semasa ke semasa.

Justeru itu orang awam adalah dipelawa untuk turut serta dalam survei ini bagi membolehkan pihak kami memenuhi dan menambahbaik mutu perkhidmatan kepada pelanggan kami.

sila ke ruangan UNDIAN. Terima kasih.


MAKLUM BALAS ORANG AWAM:

Klik untuk status maklum balas terkiniMula:
17.2.2017


Tamat:
31.05.2018
TUTUP
3

SURVEI SALURAN CAPAIAN PERKHIDMATAN MOBIL KERAJAAN NEGERI YANG DIGEMARI

Survei saluran capaian perkhidmatan mobil Kerajaan Negeri yang digemari


BUTIRAN:

Agensi kami  berhasrat untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobil  kepada orang awam. Orang awam adalah dipelawa untuk menyertai survei atas talian kami untuk tujuan tersebut Semua maklumbalas akan dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan hala tuju pembangunan perkhidmatan mobil agensi kami.

(Sila ke ruangan UNDIAN pada Menu Utama)


MAKLUM BALAS ORANG AWAM:

Klik untuk status maklum balas terkini


Mula:
1.9.2016


Tamat: 31.12.2016
TUTUP
2 CARA PEMAKLUMAN / NOTIFIKASI PEMBAYARAN (NASIHAT BAYARAN) KEPADA PENERIMA YANG PALING DISUKAI

BUTIRAN:
Kajian dijalankan untuk mendapatkan maklum balas cara pemakluman kepada orang awam/ syarikat berhubung bayaran yang diterima. Bentuk pembayaran perlu dipilih untuk cara pemakluman yang paling disukai.

Maklum balas orang ramai adalah penting untuk memastikan pendekatan jabatan memaklumkan orang awam bahawa pembayaran tuntutan sama individu mahupun kepada syarikat adalah yang paling sesuai dan memudahkan orang awam mengetahui bahawa bayaran telah dibuat dengan kadar yang segera.

(Sila ke ruangan UNDIAN pada Menu Utama)


MAKLUM BALAS ORANG AWAM:

Klik untuk status maklum balas terkini

HASIL e- PENYERTAAN:
Keputusan Hasil e-Penyertaan (Sila klik)


Mula:
20.5.2016

Tamat:
15.2.2017
TUTUP
1 MASALAH TELEFON YANG LAMBAT DIJAWAB?BUTIRAN:
Kajian dijalankan untuk mendapatkan maklum balas mengenai kaedah terbaik untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan telefon di ibu pejabat.

MAKLUM BALAS ORANG AWAM:
Hasil e-penyertaan : Kajian Masalah Telefon yang lambat dijawab.


HASIL e-PENYERTAAN
:
Keputusan Ke Atas Hasil e-penyertaan

Mula:
1.2.2015

Tamat:  31.7.2015
 TUTUP

Quick Link