Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Dasar Keselamatan

>>
Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Jabatan dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang
>>
Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus
>>
Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web jabatan ini adalah dilarang.

Quick Link