Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Notis HakciptaNotis Hakcipta
>>
Hak Cipta lama web JPNS dan kandungan maklumat, teks, imej, grafik, fail suara dan susunan serta bahan-bahannya adalah kepunyaan JPNS kecuali ia dinyatakan sebaliknya.
>>
Tiada mana-mana bahagian dalam portal ini boleh diubah, diedar, dihantar semula, disiar, dipamer, diterbit, dilesen, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis daripada JPNS.
>>
Laman ini bukan bertujuan untuk dikomersialkan, tetapi ia hanyalah sekadar informatif sahaja.