Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Piagam Pelanggan

 

PIAGAM PELANGGAN


Mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Kepada Pengarah Audit Negeri sebelum 31 Mac setiap tahun.Mengemukakan Penyata Akaun Bulanan kepada Pegawai Pengawal sebelum 10hb Bulan Berikutnya.Mengemukakan Cek atau Arahan Pindahan Dana ke bank dalam masa empat (4) hari bekerja selepas menerima baucar bayaran.Mengeluarkan resit rasmi pada masa urusan dibuat.Membuat bayaran gaji bulanan seperti jadual yang diluluskan.Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Inspektorat kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas 'Exit Conference'

 

piagam pelanggan baru

 

 

 

 

PIAGAM PELANGGAN LAMA

gambar Piagam Pelanggan lama

Quick Link