Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

VisiVisi

VISI

 

Untuk menjadi Jabatan Perbendaharaan contoh Sektor Awam Malaysia.

 

gambar visi, misi dan Objektif Perbendaharaan