Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

ObjektifObjektif

OBJEKTIF

 

Mengurus sistem perakaunan dan kewangan yang sentiasa tersusun dan kemas

 

Menyediakan perkhidmatan perbendaharaan yang berteraskan kepada ketepatan masa ketepatan maklumat dan kesediaan bertindak di atas maklumbalas pelanggan