Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Objektif

OBJEKTIF

 

Mengurus sistem perakaunan dan kewangan yang sentiasa tersusun dan kemas

 

Menyediakan perkhidmatan perbendaharaan yang berteraskan kepada ketepatan masa ketepatan maklumat dan kesediaan bertindak di atas maklumbalas pelanggan

Quick Link