Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Pembukaan Kaunter di UTC Sibu dan Miri

Dipaparkan pada 13 Apr 2016

 

 

Pembukaan Kaunter Kutipan Di UTC Sibu dan Miri
Tarikh 13 Apr 2016
UTC SIBU
UTC MIRI

utc sibu

utc miri


Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak telah membuka kaunter kutipan di 2 bahagian iaitu Sibu dan Miri yang telah memulakan operasi secara penuh pada awal April 2016. Kaunter kutipan ini telah beroperasi di Pusat Tranformasi Bandar / Urban Transformation Centre (UTC) di bahagian masing-masing. Semua pelanggan adalah dimohon untuk membuat bayaran di kaunter UTC di alamat berikut:

UTC Sibu UTC Miri
Jabatan Perbendaharaan Negeri Bahagian Sibu,
Sibu Central Market Multi-Storey Car Park, 
Aras 4,
No. 2, Jalan Bengkel, 
96000 Sibu

No. Tel   : 084-331446
No. Faks : 084-318845
Jabatan Perbendaharaan Negeri Bahagian Miri, 
Pusat Transformasi Bandar (UTC),
Agensi Kerajaan Negeri, 
Aras 1, Bangunan Majlis Bandaraya Miri,
Jalan Raja, 98000 Miri.

Tel No.  :  085-434200 
Fax No.  :  085-411007

Quick Link