Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Majlis perjumpaan antara pihak Pengurusan Ibu Pejabat dan Perbendaharaan Bahagian akan diadakan selama 2 hari. Semua ketua Seksyen/Unit dan Ketua Bahagian adalah dijemput hadir

Tarikh: 26 - 27 Okt 2020
Tempat: Tingkat 10, Bilik Persidangan, Bangunan Baitul Makmur II

Untuk keterangan lanjut, sila layari https://treasury.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=ne

Quick Link