Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Pol

Apakah pandangan anda mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak?Adakah maklumat pada Laman Web ini memberi maklumat yang dikehendaki?Adakah JPNS memberikan perkhidmatan yang anda kehendaki?Adakah pegawai kami dapat menjawap atau menyelesaikan masalah anda?Maklumat pada Laman Sesawang Jabatan kami?Cara pemakluman/notis pembayaran (nasihat bayaran) kepada penerima yang paling disukai?Apakah saluran capaian perkhidmatan mobil kerajaan negeri yang digemari oleh anda?Kaedah Saluran Nasihat Bayaran Melalui Portal/Laman Web atau SMS?Kaedah pembayaran disukai/diperlukan?Applikasi Perkhidmatan Yang Diperlukan Secara Atas Talian?