Pengecualian Cukai


BIL

JENIS ELAUN

CATATAN

1

Imbuhan Tetap Perumahan

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

2

Imbuhan Tetap Perumahan Khas (ITP)

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

3

Elaun Perumahan Wilayah

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

4

Elaun Bekalan Elektrik Dan Air Percuma

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

5

Imbuhan Tetap Khidmat Awam

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

6

Bayaran Insentif Singapura

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

7

Bayaran Tambahan Insentif Singapura

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

8

Kemudahan Telefon Bimbit

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

9

Elaun Khas Mengendali Reaktor

Bagi Juruteknik dan Pembantu Makmal (Kementerian Sains Teknologi dan Alam Sekitar) berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003

10

Elaun Bayaran Lesen Memandu (untuk pemandu)

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003

11

Elaun Keraian

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

12

Elaun Pembantu Rumah

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

13

Elaun Bantuan Sewa Rumah

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

14

Elaun Penyelenggaraan Rumah

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

15

Kemudahan Perumahan Percuma

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2004.

16

Elaun/ Bayaran Insentif Pakar Pegawai Perubatan & Pergigian

Untuk Warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2005

17

Elaun Kerja Luar Waktu Biasa (On Call) bagi Pegawai Perubatan & Pergigian

Untuk Warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2005

18

Bantuan Membiayai Yuran Pelajaran

Di bawah Bab V Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1994 untuk pegawai yang berkhidmat dalam sector luar negeri berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2004.

19

Elaun Saraw Hidu (COLA)

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2006

20

 Imbuhan Tetap Keraian

Semua perkhidmatan

21

Elaun Keraian Ahli Parliamen

Elaun bulanan sahaja dikecualikan cukai

22

Elaun Bagi Ahli Parlimen

Elaun bulanan sahaja dikecualikan cukai

23

Elaun Ketua Pembangkang

Elaun bulanan sahaja dikecualikan cukai

24

Bantuan Pembantu Rumah

Semua perkhidmatan

25

Elaun KLWBB Perubatan

Untuk warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

26

Elaun KLWBB Perubatan Kecemasan

Untuk warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

27

Elaun Perbezaan Sara Hidup (EPSH)

EPSH kerana berkhidmat di luar negara dan untuk pegawai dan kakitangan Kementerian Luar Negeri sahaja.

28

Elaun Detektif

Bagi Perkhidmatan Polis

29

Bayaran Perumahan Khas

Semua Perkhidmatan

30

Elaun Bantuan Menyelenggara Rumah

Semua Perkhidmatan

31

Elaun Seberang Laut (ESL)

Bagi pegawai dan kakitangan yang ditugaskan di luar negeri tidak termasuk elaun pakaian, elaun anak dll.

32

Elaun Pencegahan dan Galakan Khas

Semua perkhidmatan

33

Kemudahan Kereta Rasmi Kerajaan

Semua perkhidmatan

34

Elaun Bantuan Drebar

Semua perkhidmatan

35

Bayaran Balik Letak Kereta

Semua perkhidmatan

36

Bayaran Pakaian Istiadat Awam

Semua perkhidmatan

37

Bayaran Pakaian Istiadat Polis

Semua perkhidmatan

38

Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi

Semua perkhidmatan

39

Bayaran Pakaian Black Tie

Semua perkhidmatan

40

Bayaran Pakaian Panas Bilik Komputer

Untuk operator computer, prosesan data dan mesin bagi semua perkhidmatan.

41

Elaun, Kemudahan Kerana Menjalankan Tugas Rasmi

Semua perkhidmatan

42

Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana Bertukar atau Pindah Rumah

Semua perkhidmatan

43

Elaun dan Kemudahan kerana Berkursus

Semua perkhidmatan

44

Rawatan Luar Stesyen

Semua perkhidmatan

45

Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana Hadir Mahkamah

Semua perkhidmatan

46

Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan Pingat

Semua perkhidmatan

47

Elaun Kepada Isteri/Suami kerana Mengiringi Pegawai

Semua perkhidmatan

48

Elaun Menghadiri Peperiksaan/ Temuduga Kenaikan Pangkat (KPSL)

Semua perkhidmatan

49

Elaun Gantian Motosikal

Bagi perkhidmatan polis

50

Tambang Penempatan Lantikan Pertama

Semua perkhidmatan

51

Bayaran  Urusan Peperiksaan Perkhidmatan

Semua perkhidmatan

52

Bayaran Balik Pasport/Dokumen Perjalanan

Semua perkhidmatan

53

Bayaran Insentif Pembersihan Jerangkap Samar

Bagi perkhidmatan polis dan tentera

54

Bayaran Insentif Pemusah Bom

Bagi perkhidmatan polis

55

Elaun Kerja Luar Kadastra

Untuk Juru Ukur, Pembantu Teknik/ Juruteknik Ukur dan PRA bagi Kementerian Sumber Asli da Alam Sekitar

56

Elaun Kadet/ Rekrut

Bagi perkhidmatan tentera

57

Bantuan Mengurus Jenazah

Semua perkhidmatan

58

Tambag mengunjungi Wilayah Asal

Semua perkhidmatan

59

Tambang Belas Ehsan Melawat Keluarga

Semua perkhidmatan

60

Bayaran Insentif Wilayah

Dikecualikan daripada cukai pendapatan mulai taksiran 2007

61

Elaun Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak – Potongan PCB

Elaun Ahli Dewan Undangan Negeri bulanan, Elaun Perjalanan Tetap dan Elaun Telefon Tetap adalah dikecualikan/ dianggap digunakan sepenuhnya untuk tujuan tugas rasmi bagi tujuan pengiraan cukai dan potongan PCB.

 

 

BIL

JENIS ELAUN

CATATAN

1

Imbuhan Tetap Perumahan

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

2

Imbuhan Tetap Perumahan Khas (ITP)

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

3

Elaun Perumahan Wilayah

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

4

Elaun Bekalan Elektrik Dan Air Percuma

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

5

Imbuhan Tetap Khidmat Awam

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

6

Bayaran Insentif Singapura

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

7

Bayaran Tambahan Insentif Singapura

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

8

Kemudahan Telefon Bimbit

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai taksiran 2003

9

Elaun Khas Mengendali Reaktor

Bagi Juruteknik dan Pembantu Makmal (Kementerian Sains Teknologi dan Alam Sekitar) berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003

10

Elaun Bayaran Lesen Memandu (untuk pemandu)

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003

11

Elaun Keraian

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

12

Elaun Pembantu Rumah

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

13

Elaun Bantuan Sewa Rumah

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

14

Elaun Penyelenggaraan Rumah

Bagi hakim-hakim dan Persuruhjaya Kehakiman berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2003.

15

Kemudahan Perumahan Percuma

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2004.

16

Elaun/ Bayaran Insentif Pakar Pegawai Perubatan & Pergigian

Untuk Warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2005

17

Elaun Kerja Luar Waktu Biasa (On Call) bagi Pegawai Perubatan & Pergigian

Untuk Warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2005

18

Bantuan Membiayai Yuran Pelajaran

Di bawah Bab V Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 1994 untuk pegawai yang berkhidmat dalam sector luar negeri berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2004.

19

Elaun Saraw Hidu (COLA)

Semua perkhidmatan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2006

20

 Imbuhan Tetap Keraian

Semua perkhidmatan

21

Elaun Keraian Ahli Parliamen

Elaun bulanan sahaja dikecualikan cukai

22

Elaun Bagi Ahli Parlimen

Elaun bulanan sahaja dikecualikan cukai

23

Elaun Ketua Pembangkang

Elaun bulanan sahaja dikecualikan cukai

24

Bantuan Pembantu Rumah

Semua perkhidmatan

25

Elaun KLWBB Perubatan

Untuk warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

26

Elaun KLWBB Perubatan Kecemasan

Untuk warganegara Malaysia sahaja yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

27

Elaun Perbezaan Sara Hidup (EPSH)

EPSH kerana berkhidmat di luar negara dan untuk pegawai dan kakitangan Kementerian Luar Negeri sahaja.

28

Elaun Detektif

Bagi Perkhidmatan Polis

29

Bayaran Perumahan Khas

Semua Perkhidmatan

30

Elaun Bantuan Menyelenggara Rumah

Semua Perkhidmatan

31

Elaun Seberang Laut (ESL)

Bagi pegawai dan kakitangan yang ditugaskan di luar negeri tidak termasuk elaun pakaian, elaun anak dll.

32

Elaun Pencegahan dan Galakan Khas

Semua perkhidmatan

33

Kemudahan Kereta Rasmi Kerajaan

Semua perkhidmatan

34

Elaun Bantuan Drebar

Semua perkhidmatan

35

Bayaran Balik Letak Kereta

Semua perkhidmatan

36

Bayaran Pakaian Istiadat Awam

Semua perkhidmatan

37

Bayaran Pakaian Istiadat Polis

Semua perkhidmatan

38

Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi

Semua perkhidmatan

39

Bayaran Pakaian Black Tie

Semua perkhidmatan

40

Bayaran Pakaian Panas Bilik Komputer

Untuk operator computer, prosesan data dan mesin bagi semua perkhidmatan.

41

Elaun, Kemudahan Kerana Menjalankan Tugas Rasmi

Semua perkhidmatan

42

Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana Bertukar atau Pindah Rumah

Semua perkhidmatan

43

Elaun dan Kemudahan kerana Berkursus

Semua perkhidmatan

44

Rawatan Luar Stesyen

Semua perkhidmatan

45

Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana Hadir Mahkamah

Semua perkhidmatan

46

Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan Pingat

Semua perkhidmatan

47

Elaun Kepada Isteri/Suami kerana Mengiringi Pegawai

Semua perkhidmatan

48

Elaun Menghadiri Peperiksaan/ Temuduga Kenaikan Pangkat (KPSL)

Semua perkhidmatan

49

Elaun Gantian Motosikal

Bagi perkhidmatan polis

50

Tambang Penempatan Lantikan Pertama

Semua perkhidmatan

51

Bayaran  Urusan Peperiksaan Perkhidmatan

Semua perkhidmatan

52

Bayaran Balik Pasport/Dokumen Perjalanan

Semua perkhidmatan

53

Bayaran Insentif Pembersihan Jerangkap Samar

Bagi perkhidmatan polis dan tentera

54

Bayaran Insentif Pemusah Bom

Bagi perkhidmatan polis

55

Elaun Kerja Luar Kadastra

Untuk Juru Ukur, Pembantu Teknik/ Juruteknik Ukur dan PRA bagi Kementerian Sumber Asli da Alam Sekitar

56

Elaun Kadet/ Rekrut

Bagi perkhidmatan tentera

57

Bantuan Mengurus Jenazah

Semua perkhidmatan

58

Tambag mengunjungi Wilayah Asal

Semua perkhidmatan

59

Tambang Belas Ehsan Melawat Keluarga

Semua perkhidmatan

60

Bayaran Insentif Wilayah

Dikecualikan daripada cukai pendapatan mulai taksiran 2007

61

Elaun Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak – Potongan PCB

Elaun Ahli Dewan Undangan Negeri bulanan, Elaun Perjalanan Tetap dan Elaun Telefon Tetap adalah dikecualikan/ dianggap digunakan sepenuhnya untuk tujuan tugas rasmi bagi tujuan pengiraan cukai dan potongan PCB.

 

 

© Hak Milik Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak.


Last Updated On 27 Sep 2023

WAKTU PEJABAT

Isnin - Khamis

8 pagi hingga 1 petang & 2 petang hingga 5 petang

Jumaat

8 pagi hingga 11:45 pagi & 2:15 petang hingga 5 petang

Sabtu, Ahad & Cuti Umum

Kaunter Tutup

Undian
Pengumuman