Terma ESS


Terma Rujukan : Employee Suggestion Scheme (ESS)


Penyataan Matlamat
 • Untuk menyediakan ruang bagi setiap individu kakitangan mengemukakan cadangan-cadangan untuk penambahbaikan sistem, proses kerja dan tempat kerja yang sedia ada.
 • Untuk menyemai budaya kualiti dikalangan semua kakitangan.
Bidang Kerja
  Terdapat dua peranan utama dalam pembentukan ESS
         Jawatankuasa kecil
 • Adalah bertanggungjawab diatas pengurusan keseluruhan aktiviti ESS      dalam jabatan.
       
         Staff Individu
 • Tiap seorang kakitangan adalah diberi peluang yang sama dan secukupnya untuk membuat cadangan cadangan bagi memperbaiki keadaan sistem dan tempat kerja yang sedia ada.
Peranan dan Tanggungjawab
 • Jawatankuasa Kecil
  • Untuk merangka semua kegiatan ESS.
  • Memperkenalkan kegiatan ESS di dalam Jabatan.
  • Menilai cadangan-cadangan yang diterima daripada kakitangan-kakitangan.
  • Memperakukan kepada JPKP cadangan-cadangan yang berjaya dan diterima pakai.
  • Mengesan dan melaporkan kemajuan aktiviti-aktiviti ESS.
  • Menyelaras dan mengesan pelaksanaan cadangan-cadangan ESS yang telah diterima pakai.
  • Mengwujudkan skim galakan dibawah daya usaha ESS
 • Kakitangan 
  • Mengemukakan cadangan-cadangan mengunakan borang tertentu 
  • Memajukan cadangan-cadangan kepada setiausaha ESS melalui ketua seksyen/unit masing-masing.
 

© Hak Milik Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak.


Last Updated On 27 Sep 2023

WAKTU PEJABAT

Isnin - Khamis

8 pagi hingga 1 petang & 2 petang hingga 5 petang

Jumaat

8 pagi hingga 11:45 pagi & 2:15 petang hingga 5 petang

Sabtu, Ahad & Cuti Umum

Kaunter Tutup

Undian
Pengumuman