OBJEKTIF Rakan Perbendaharaan


Untuk memberi bimbingan dan nasihat bagi membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam meningkatkan lagi tahap akauntabiliti pengurusan kewangan masing-masing terutamanya berhubung dengan penyelenggaraan rekod perakaunan.

 
Undian
Pengumuman