Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Dasar - Objektif KualitiDasar - Objektif Kualiti

OBJEKTIF KUALITI

 

Kami akan menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan dengan mewujudkan anggota kerja yang komited, sistem kerja yang efektif, budaya kerja yang cemerlang dan persekitaran kerja yang kondusif.