Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Statistik Tahun :  2012 l 2013 l 2014  l 2015 l 2016


STATISTIK PENCAPAIAN 2017

 

Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac 
Apr 
Mei 
Jun 
Jul 
Ogo 
Sep 
Okt 
Nov 
Dis 
1. Mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Kepada Pengarah Audit Negeri sebelum 31 Mac setiap tahun. **T/B T/B 100%
(hantar pada 7.2.2017)
T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B
2. Mengemukakan Penyata Akaun Bulanan kepada Pegawai Pengawal sebelum 10hb Bulan Berikutnya. *
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100% 100% 100%
100%
3. Mengemukakan Cek atau Arahan Pindahan Dana ke bank dalam masa empat (4) hari bekerja selepas menerima baucar bayaran. 95.23%
94.66%
95.04% 85.48%
86.92% 91.84%
93.41% 90.85%
91.88%
94.58% 91.47%
89.74%
4. Mengeluarkan resit rasmi pada masa urusan dibuat. 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
5. Membuat bayaran gaji bulanan seperti jadual yang diluluskan 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
6. Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Inspektorat kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas 'Exit Conference' TP***
100% 100%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%

Nota:

* Jabatan dalam proses penutupan akaun tahun 2016.

** T/B bermaksud tidak berkenaan kerana data hanya sekali sahaja setahun   berdasarkan tarikh pada piagam pelanggan.

*** TP bermaksud tiada pemeriksaan dijalankan pada bulan berkenaan.