Portal Rasmi
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

Statistik Tahun :  2012 l 2013 l 2014  l 2015 2016 l 2017 


STATISTIK PENCAPAIAN 2018

 

Bil Piagam Pelanggan Jan Feb Mac  
Apr  
Mei  
Jun  
Jul  
Ogo  
Sep  
Okt  
Nov  
Dis  
1. Mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Kepada Pengarah Audit Negeri sebelum 31 Mac setiap tahun. **T/B T/B 100%
(5.2.2018)
T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B
2. Mengemukakan Penyata Akaun Bulanan kepada Pegawai Pengawal sebelum 10hb Bulan Berikutnya. *
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100%
100% 100% 100%
100%
3. Mengemukakan Cek atau Arahan Pindahan Dana ke bank dalam masa empat (4) hari bekerja selepas menerima baucar bayaran. 97.70%
97.29%
95.45% 96.29%
81.64% 95.41%
91.47% 92.11%
100%
100% 100%
100%
4. Mengeluarkan resit rasmi pada masa urusan dibuat. 100%
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Membuat bayaran gaji bulanan seperti jadual yang diluluskan 100%
100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
6. Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Inspektorat kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas 'Exit Conference' TP***
100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%

Nota:

* Jabatan dalam proses penutupan akaun tahun 2017.

** T/B bermaksud tidak berkenaan kerana data hanya sekali sahaja setahun berdasarkan tarikh pada piagam pelanggan.

*** TP bermaksud tiada pemeriksaan dijalankan pada bulan berkenaan.