Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Ringkasan Aktivti Program RP

 


1.  Membuat pemeriksaan secara berjadual (sekurang-kurangnya sebulan sekali)


2.  Membuat pemeriksaan mengejut


3.  Mengadakan sesi latihan/bimbingan untuk pegawai-pegawai yang mengendalikan tugas perakaunan di pejabat berkenaan.


4.  Memantau perkembangan dan prestasi pejabat berkenaan.

 

Quick Link