Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Jawatankuasa Induk Rakan Perbendaharaan

JAWATANKUASA INDUK RAKAN PERBENDAHARAAN

 

PENGERUSI:

Timbalan Akauntan Negeri Sarawak

 

AHLI:

Penolong Akauntan Negeri (Kewangan)

Penolong Akauntan Negeri (Gaji)

Penolong Akauntan Negeri (Perakaunan)

Akauntan Kanan (Inspektorat)

Akauntan Kanan (Perancangan)

Akauntan Kanan  (Dana)

Akauntan Kanan (Hasil)

Akauntan Kanan (Gaji)

Quick Link